Profil společnosti AXX, s. r. o.

Písmomalířství je jedna z nejstarších forem reklamy vůbec.

 

A právě písmomalířství je původní řemeslo, kterému se vyučil pan Miloš Ryšávka u svého otce. Společně působili v podnicích komunálních služeb v boskovickém regionu. V roce 1990, v duchu rodinné tradice, přenesl toto krásné řemeslo do firmy Reklama Ryšávka. V průběhu let pak nahradil tradiční technologie novými stroji a počítačovou technikou.

 

V roce 2000 se ke slovu přihlásila již třetí generace a prostřednictvím společnosti AXX, s. r. o., dala rodinné firmě novou image a směr tak, aby reflektovala čím dál rychleji se odehrávající změny v marketingu. Cílem společnosti AXX, s. r. o., je uspokojit i ty nejnáročnější klienty maximální možnou kvalitou za minimální dosažitelné ceny.

Napište prosím číslo dva: